Mikrobiyota Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Görünmez dev mikrobiyota, son zamanlarda tıp dünyasının en popüler ve ilginç konularından biridir. Öyle ki yapıdaki mikroorganizma sayısı her birimizde 100 trilyonu buluyor. Böylelikle böylesine kalabalık bir yapının sağlığımıza etkisi, hastalıklarla bağlantısı modern tıbbın en çok çalışılan konularından biri haline geldi. Bu konuya odaklanmak ve vücudumuzdaki bu mikroskobik organizmalar topluluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik. Anadolu Sağlık Merkezi’nde gastroenteroloji alanında uzman prof. Dr. Melih Özel ve Anadolu Sağlık Merkezi mikrobiyoloji uzmanı prof. Dr. Salih Türkoğlu çok ilginç ve önemli bilgiler paylaştı. Bazı bilgilere şaşıracaksınız …mikrobiyota ne demek, mikrobiyota nedir, mikrobiyotanın işlevi nedir

Bilim dünyası, insan vücudunda zaten var olan trilyonlarca zararsız mikroorganizmanın hastalık ve kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Örneğin, giderek yaygınlaşan obezite ile ilişkisi üzerine araştırmalar var. Elbette mevcut veriler hala çok sınırlıdır. Yine de, yakın geleceğin günümüz mikrobiyologları ve mikrobiyologları, vücudumuzdaki tüm bu mikroorganizmaları incelemeye ve hastalıklarla olası bağlantılarını aydınlatmaya artık çok daha fazla zaman ayıracak gibi görünüyor.

Modern teknoloji sayesinde, her canlının hücrelerinde bulunan gen dizileri çok hızlı bir şekilde okunabilir [dizi okuma, dizileme, alfabetik (baz) ACGT dizilerinden oluşan gen dizilerini okuma]. İlk olarak, 3×109 bazdan oluşan insan genomu okundu ve şimdi mikroptaki herhangi bir genin sekansının sekansı (baz) çok hızlı, pratik ve ucuz bir şekilde okunabiliyor. Hangi genin bir kişiye, hangisinin başka bir canlı veya mikropa ait olduğunu ayırt etmek kolaydır. Örneğin, insan bağırsağındaki bu kadar çok mikrop içeren mikrop türleri, birbirlerine oranları, hasta olan ve olmayanlar arasındaki farklar ve hatta obez ve obez olmayanlar arasındaki bağlantı. otistik ve otistik olmayanlar hem açık hem de yaygındır. Böylelikle bağırsak içeriğindeki (dışkı) mikroplar, küçük bir örnekle başlayarak, orada bulunan tüm DNA / RNA’lar elde edilmiş ve daha sonra özel cihazlar kullanılarak “okunarak” hızlı bir şekilde rapor edilebiliyordu. Ancak belirttiğimiz gibi, tüm bunlara rağmen mikrobiyota ve hastalık arasındaki ilişkiye dair mevcut bilgiler henüz emekleme aşamasındadır. Bulgulardan sonuç çıkarmak için henüz çok erken – gelecekteki araştırmalar için umut verici sonuçlar olsa da.

Elbette konunun çok sıcak olduğunu bilmeliyiz ama abartılmaması gereken bazı noktalar olduğunu vurgulamakta fayda var. Tıp dünyasında hala ciddi bir teorik kusur var. Her insan için farklı olan ve her bireyin kendi genetik mirası, aile yaşamı ve beslenme alışkanlıkları, içinde yaşadığı çevre ve çevre gibi onlarca farklı parametreden etkilenen ve değişen “yaşayan” bir mikro ortamdan bahsediyoruz. kullandıkları ilaçlar … Ancak mevcut araştırmaya ve sonuçlarına bakarsak; Yakın gelecekte, insan bağırsak mikrobiyotasının, hastalık oluşumunun altında yatan nedenleri ve mekanizmaları açıklamadaki ve birçok hastalık alanındaki tedavi seçeneklerinin çeşitlendirilmesindeki rolü ve etkisinde büyük değişiklikler olacaktır.