Ev Arkadaşlarınızı Güvenle Kucaklayın

Halk arasında kistik hastalık olarak adlandırılan ekinokokozdan korunmak için evcil hayvanlara 3 ayda bir antiparaziter ekinokokal ekinokok uygulanması gerekmektedir. Ekinokokkozun hayvanlarda kullanımı kedilerde enjeksiyon, köpeklerde ise enjeksiyon ve tabletlerle gerçekleştirilebilir. Evde 12 yaşından küçük bir çocuk veya hamile bir kadın varsa bu ekin 2 ayda bir kullanılması önerilir. Çiğ beslenen ve sıklıkla dışarı çıkan hayvanlarda ekinokokkoz riski artarken, kuru mama ile beslenen ve çoğunlukla evde tutulan hayvanlarda bu risk önemli ölçüde azalmaktadır.evcil hayvan bakımı, evcil hayvan sağlığı, evcil hayvanları hastalıktan koruma

Ekinokok kisti nedir?

Kedi ve köpekler tarafından yayılan bir hastalık olarak bilinen ekinokok kisti, parazitlerin neden olduğu yaygın bir hastalıktır. Ekinokokkoz, hastalıklı organları düzgün bir şekilde yok edememekten dolayı insan yiyeceklerini, özellikle sebzeleri enfekte eden, kirli sudan geçerek karaciğere bağırsak yolundan ilerleyen ve özellikle hasta koyunlarda (koyun gibi) buraya yerleşen bir hastalıktır. Bu hastalık yüzde 65 karaciğerde, yüzde 25 akciğerlerde ve yüzde 10 vücudun tüm organ ve dokularında birikiyor. Genellikle kistik lezyonların karaciğere yerleştikten 1 yıl sonra ortalama 1 cm kadar büyüdüğü belirtilmektedir. Bu konuda görüşler farklıdır ancak 6-7 cm çapında bir kistik oluşumun en az 5-6 yıllık bir geçmişi olmalıdır.

Hastalığın klinik belirtileri nelerdir?

Hastalık, bulunduğu organa bağlı olarak semptomlar verebilir. Karaciğerde biriktiğinde, çevredeki organ ve yapılara basınç uygulandığında bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Karnın sağ üst kadranda olası ağrı. Safra kanallarına baskı yaparsa veya safra kanalı patlayıp açılırsa hastada sarılık gelişebilir. Bununla birlikte, vakaların neredeyse u’inde hastalık herhangi bir klinik belirti olmaksızın devam edebilir. Hastanın durumunu klinik verilere göre değerlendirmek gerekir. Başka amaçlarla yapılan ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi tetkiklerde tesadüfen klinik bulgu vermeyen kistlerin saptanması mümkündür.

Tedaviler nelerdir?

Tedavi yöntemi olarak cerrahi ve ilaç bağımlılığı tedavi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ne yazık ki cerrahi yöntemin ölüm, komplikasyon, hastalığın tekrarlaması ve hastanede kalış riski yüksektir. İlaç tedavisi ile iki yıl içerisinde başarı oranı yüzde 50 ve hastalık tekrarlama oranı yüzde 25’tir.

Son olarak, perkütan tedavi, daha kısa kalış süresi ve daha düşük mortalite ve nüks nedeniyle hastalar için daha fazla fayda sağlar. Perkütan tedaviyi basitçe kisti deriden ayırmak olarak açıklayabiliriz. Ekibimiz tarafından özellikle kadın vezikül büyümesi için geliştirilen MoCaT tekniği, kistin ameliyatsız bir kateter ile boşaltılmasına dayanmaktadır. MoCaT yönteminin diğer yöntemlere göre avantajı yavru vezikül içeren alt tiplerde hastalığın tekrarlama oranının diğerlerine göre daha düşük olmasıdır.