Bahçeşehir Psikologlarının Tedavi Yöntemleri 

Bireysel sorunların çözümü hakkında her zaman psikologlara başvurulmalıdır. Kişisel özellikleri doğru inceleyebilen, sorunları doğru şekilde değerlendirip bireye çözümler üretmesi konusunda terapi uygulayanlar psikologlardır. Konusunda uzman, deneyimli ve çözüm odaklı psikologların kişileri doğru yönlendirmesi mümkündür. Bahçeşehir psikologlarının tedavi yöntemleri konusunda oldukça çeşitlilik söz konusudur. Bu yöntemler kişinin özelliklerine, yapısına, sorun çözebilme kabiliyetine ve sorunun çözülebilme şekline göre değişmektedir.bahçeşehir psikologları, psikologların tedavi yöntemleri

Yöntemler Her Zaman Aynı Mıdır?
Her bireyin kendine göre özellikleri vardır. Kişinin fiziksel yapısı, ekonomik koşulları, duygusal gelişimi ve içinde yaşadığı ortam farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar arasında en belirgin olarak fiziksel rahatsızlık geçiren, geçmişinde travma yaşayan, ekonomik değişimler karşısında sorunlar yaşayanlar gibi somut nedenlere bağlı sorunlarla baş etmeye çalışan insanlar bulunmaktadır.

Örneğin çocuklarla ilgili terapilerde birbirinden farklı yöntemler uygulanmaktadır. Oyun merkezli olması tercih edilen yöntemler genellikle okul çağında olan çocuklara yöneliktir. Ergenlerle çalışmalarda birbirinden oldukça farklı yöntemlerin kullanılması gerekebilir.

Aile terapileri de oldukça farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasını gerektiren geniş çaplı terapilerdir. Bahçeşehir Psikologlarının tedavi yöntemleri bilimsel olarak yararı kanıtlanmış, deneyimsel olarak uygulanabilir şekildeki yöntemlerdir.
Uygulamada başarılı olan yöntemler arasında en yaygını psikoterapi seçeneğidir. Bunların yanında davranışsal terapi, sorun çözme terapisi, oyun terapisi, kişilerarası terapi, grup terapisi, kognitif yani bilişsel terapi seçenekleri en çok baş vurulan yöntemlerdir.

Ancak her halükarda kişinin özelliklerine uygun, sorunun temelini kavramaya ve sorunları çözmeye yönelik terapi çeşidi tercih edilmektedir. Bu terapiler kişinin bireysel özelliklerine uygun koşullar göz önünde bulundurularak psikolog tarafından uygulanmaktadır.