iş ve sosyal güvenlik hukuku eğitimi, iş hukuku eğitim içeriği, sosyal güvenlik hukuku eğitim içeriği

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EĞİTİMİ NEDİR VE NELERİ KAPSAMAKTADIR?

Katılımcılara İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu üzerine bilgi ve beceriler kazandırıp, personel ve özlük işlerinde çalışan/çalışacak kişilerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku üzerine yetiştirilmesini içeren eğitime verilen isimdir. Bu eğitim aynı zamanda Hukuk fakültelerinde ders konuları içerinde yer almaktadır. Eğitime katılabilecek olanlar şunlardır:  İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü yönetici, uzmanı ve çalışanları ile Mali Müşavirler, SMMMler, ve bu alanda kariyer yapmak isteyen ya da bu alana ilgi duyan kişiler esas alınarak hazırlanmıştır.iş ve sosyal güvenlik hukuku eğitimi, iş hukuku eğitim içeriği, sosyal güvenlik hukuku eğitim içeriği

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitiminin İçeriği Şu Şekildedir:

 1. İŞ KANUNU’NUN KONUSU VE KAPSAMI
 2. TANIMLAR
 3. İşçi,
 • İşveren,
 1. İşveren Vekili,
 2. Alt İşveren,
 3. İşyeri Devri
 4. SÖZLEŞMELER
 5. Tam Süreli,
 • Kısmi Süreli,
 1. Belirli Süreli,
 2. Deneme Süreli,
 3. Çağrı Üzerine Çalışma
 4. FESİH İŞLEMLERİ
 5. Geçerli Sebeple ve Haklı Nedenle Fesih,
 6. Tutanak, Savunma, Disiplin Kurulu Kararı,
 7. Fesih Bildirim Yazısı
 8. Çalışma Koşulları,
 9. Çalışma Belgesi,
 10. İhbar Süresi,
 11. Fesihlerde Kıdem ve İhbar Tazminatı
 12. ÜCRETLER
 13. YILLIK ÜCRETLİ İZİN
 14. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreler
 • Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
 1. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
 2. SİGORTALILIK
 3. Sigortalı Sayılanlar
 • Sigortalı Sayılmayanlar
 1. Sigortalı Bildirimi
 2. Sigortalılığın Sona Ermesi
 3. İŞYERLERİ VE İŞVERENLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
 4. İşyerinin Bildirilmesi
 • İşyeri Tescil için Gerekli olan Evraklar
 1. E-Bildirge İşlemleri
 2. KISA VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ
 3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı
 4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi
 5. İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalıkta İşverenin Sorumluluğu
 6. Emzirme Ödeneği (Süt Parası)
 7. Geçici İş Göremezlik
 8. PRİMLER
 9. Prime Esas Kazançlar
 10. Prim Belgelerinin Saklanması
 11. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (APHB)
 12. Primlerin Ödenmesi
 13. 5 Puanlık  Sigorta Prim Teşviki -05510
 14. SSK Prim Matrahı Devri
 15. Eksik Gün Bildirimi (EK-8)
 16. DENETLEMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 17. ÖRNEK UYGULAMALAR VE SORULAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir