Saç yüzün vazgeçilmez estetik bir parçasıdır!

Saç gençleştirme lazeri diye isimlendirilen revage 670 konusunda kısaca açıklamada bulunmak isteriz. Öncelikle söze şöyle başlayalım. Sabah ilk kalktığımızda yaptığımız nedir, önce aynaya bakarız. Aynada yüzünü inceler ve tabii yüzü incelerken de herkesin saçlarına göz attığını da söyleyebiliriz. Bunu herkes kendisi bir düşünürse gayet açık bir şekilde hatırlayacaktır. Yani saçlar kişinin yüz güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ama bir başka gerçek de var ki, herkes yine aynaya baktığı zaman saçlarının döküldüğünü de farkeder. Çünkü saç dökülmesi aslında devam etmekte olan bir süreçtir.saç ekimi, saç ekimi yapımı, saç ekim doktorları

Herkeste saçları çıktıktan sonra saç dökülmesi olur. Ama önemli olan bunun miktarının fazla olmasıdır. Modern yaşamda pek çok faktör stres, beslenme ve kirli ortam saç dökülmesini arttırmaktadır. Bunun dışında, erkeklerde genel bir inceleme sonucunda, bütün bu olumsuz faktörler olmasa bile yine de genetik olarak yüzde altmış oranında saç dökülmesinin artması ve kelleşme görülebilmektedir. Bayanlarda ise bu genel saç dökülmesinin artışı dışında başlıca iki önemli sorun saç dökülmesinin artmasına neden olmaktadır. Bir tanesi hamilelik olarak, bir tanesi de menopoz olarak belirlenmiştir.

Ama her iki cinste de saç dökülmesinin çok yaygın bir nedeni olarak kemoterapi belirlenmiştir. Özellikle kanser tedavisi sonrası saçların döküldüğü artık herkesin bildiği bir konudur. Dolayısıyla saç dökülmesi aslında çok yaygın bir sorundur. Erkeklerde saç dökülmesinin derecelendirilmesi için çok yaygın bir kabul edilen bir sınıfırlandırma var, bu sınıflandırma vardır. Buna göre, altı şekilde ayrılmıştır. Bayanlar ise daha farklı bir saç dökülmesi şekli göstermektedirler. Yaygın saç dökülmesi olarak nitelendirilen bu bayan tipi saç dökülmesinde, saç dökülmesi en iyi yöntem saç ekimi uygulamasıdır ,alından değil orta hattan başlamaktadır.

Saç Ekimi Ameliyatının Tüm Detayları

Saçlarınız neden dökülür ?

Vücuttaki hücreler genel olarak; oluşma, büyüme,olgunlaşma ve ölme şeklinde bir yaşam tarzına sahiptir. Saç tellerinde ise bu yaşamsal döngü; büyüme, dinlenme ve dökülme dönemlerinden oluşmaktadır. Ortalama olarak her gün 100-150 adet saç teli dökülür ve bunların yerine yeni saç telleri çıkar. Saç kökleri sağlıklı bir şekilde görevlerine devam ettikleri sürece dökülen saç tellerinin yerine defalarca yeni saç telleri çıkacaktır. Kadınlarda da erkeklerde de saç dökülmesi ve yeniden çıkması arasında böyle bir uyum mevcuttur. Bu tamamen doğal olarak kabul edilen bir saç yenilenme sürecidir. Ne zamanki, saçın bu dökülme ve çıkma süreci arasında bir düzensizlik, bir bozukluk olur; işte o zaman ilk önce saç seyrekleşmesi ve sonrasında da kellik ortaya çıkar. Bu nedenle bu dökülme-yeniden çıkma dengesini nelerin veya hangi etkenlerin bozduğunu bilmek çok önemlidir.saç ekimi, saç ekimi ameliyatı, saç ekimi yapımı, saç dökülme nedenleri

Bu etkenler ;

Ani ve şiddetli Stres, psikolojik rahatsızlık: Bu tür saç dökülmelerinde stres faktörü ortadan kaldırılabilirse saç telleri yeniden kendiliğinden çıkma olasılığına sahiptir ama bu olasılık çok düşüktür.

Kronik organ rahatsızlıkları, bağ dokusu hastalıkları

Beslenme yetersizlikleri

ilaç kullanımı

fiziksel travma

hormon dengesizlikleri

Sadece saç tellerini etkilediği düşünülen otoimmun-psikolojik rahatsızlıklar (alopesi areata vb.)

Kimyasal maddeler, kemoterapi, radyoterapi sonrası oluşan saç dökülmeleri

Saçlı derinin yara ve enfeksiyonları

Androgenik-Genetik (erkek tipi-erkeksi-androgenik-androgenetik) saç dökülmesi

Bu tür saç dökülmesi hem erkeklerde hem kadınlarda görülen en yaygın sürekli saç kaybı biçimidir. Daha Anne karnındayken genetik olarak hassas kişilerde erkeklik hormonuna (dihidrotestosteron-DHT) karşı saç kökleri aşırı duyarlı hale gelebilir ve saç kökü faliyeti giderek azalır, sonrasında da durur. Bu durum ilk önce saç telinin zayıflaması,renginin açılması şeklinde karşımıza çıkar , daha sonra seyrelme başlar ve nihayetinde kalıcı saçsızlık ortaya çıkar. Genetik nedenli androgen duyarlılığı başın yer yerinde etkili değildir. İki kulak arasındaki saç kısmı “kalıcı saç” olarak tanımlanır, bu saç foliküllerinin DHT’ye karşı genetik nedenli bir duyarlılığı yoktur ve varlıklarını yaşam boyunca sürdürürler.Bu nedenle hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, tüm saç ekimleri sırasında buradaki kalıcı kökler kullanılarak ekilen saçların dökülme sorunu da giderilmiş olur.

Erkek tipi saç dökülmesi, kadınlardaki saç dökülmelerinin de en sık nedenidir.

Bir Babanın saçının olmaması çocuğunda da mutlaka saç kaybı yaşanacağı anlamına gelmemelidir çünkü genetik haritayı sadece babadan gelen genler değil aynı zamanda anneden gelen genler de etkilemektedir. Bu nedenle saçsız bir babanın çocuğu ömrü boyunca saç dökülmesi sorunu yaşamayabilir.

Saç dökülmesi ve kellik tedavisi nasıl yapılabilir?

Saç tellerinin uzamasını olumlu olarak etkileyen lazer uygulamaları, kan dolaşımını arttıran losyonlar ve bazı ilaçlar mevcut olmakla birlikte kalıcı ve doğal sonuç açısından en etkili yöntem saç naklidir.Lazer ve ilaç kullanımı saç naklinden sonra sonucu hızlandırmak açısından yardımcı uygulamalar olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda saç klonlanması (çoğaltılması) için yoğun çalışma yapılmakta ve gelişmeler elde edilmektedir. Çok yakın bir gelecekte bu yöntemle de saçsızlığın çözülebileceği mümkün görünmektedir.

Saç oluşturma yöntemleri:

FUT “Follicular Unit Transplantation” saç nakli metodunda; ense bölgesindeki saç kökleri dökülmüs alana nakledilir, kıl kökleri (greftler) hastanın kulakları arasındaki saç çemberi denilen kalıcı saç kısmından alınır. Bu yöntemde kulaklar arasındaki saçlı bölge traş edilir. Lokal anestezi ile uyuşturma sağlandıktan sonra üzerinde saç tellerinin bulunduğu bir deri şeridi çıkarılır ve dikiş uygulanır. (Bu dikiş bölgesinde yaklaşık 1 mm genişliğinde, 10 cm uzunluğunda ince bir çizgi kalır.Bu çizgi zaten saçlar tarafından gizlenir. Eğer saç herhangi bir nedenle kazıtılırsa o zaman bu ince çizgi görünebilir.)

Alınmış olan deri üzerindeki saç telleri mikroskop veya loop altında tek tek ayrılır ve özel bir solusyonda bekletilir. Daha sonra saç tellerinin ekileceği yerlere oldukça küçük çizikler yapılır ve bu saçlar bu çiziklere yerleştirilir. Ekim yapılacak olan bu çizikler ne kadr özenli açılırsa sonuç o kadar güzel olacaktır. Bu çiziklerin büyük olması nokta nokta iz bırakacaktır, küçük olması ise sivilce gibi çıkıntıya neden olacaktır. Saç ekiminin her hamlesi kesinlikle deneyim ve özen istemektedir. Yapılan her işlem bire bir sonucu etkiler. Bu çizikler önceleri lazer ile oluşturulmaktaydı fakat Lazerle de bu islem yapilabilirse de lazersiz uygulamalarin sonuçlarinın daha iyi ve doğal olduğunun anlaşılması üzerine (Çünkü lazer saç kökünün yerlestirilecegi deligi yakarak olusturmaktadir bu da iyilesmeyi geciktirmektedir) günümüzde artık lazerle saç ekimi uygulanmamaktadır. Sadece düşük yoğunlukta farklı lazer uygulamaları ile ekim sonrası saç bakımı yapılmaktadır. FUT metodunda, hastanın saç ihtiyacına ve sağlıklı saç olan kesimde bulunan saç köklerinin (greft) miktarına ve yoğunluğuna göre saç ekimi planlanmaktadır.

Bazı durumlarda bu yönteme FUE ( Folliculer Unit Extraction) yöntemi de eklenerek sonuç daha da doğal bir duruma getirilebilmektedir.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın saç nakli sırasında uygulanan özen, ekibin tecrübesi, ortamın sterilliği ve genel tababet ve etik kurallara uyulması son derece önemlidir. Güven önemlidir çünkü sonuç bire bir yapılan işlem sonrasında kendisini göstereceğinden kişiler, kendilerini emanet edecekleri ekibin meslek kurallarına saygılı olduklarını ve dürüst çalıştıklarını bilmek zorundadırlar. Bu nedenle bu tür işlemler estetik plastik cerrahlar gibi bu konunun uzmanları tarafından planlanmalı ve hastane ortamında işlem yapılmalıdır. Gerçek dışı beklenti ve fiyatlandırmalara temkinli yaklaşılmalıdır.

Doğal ve başarılı bir sonuç için; gelişmiş teknoloji, Plastik cerrah önderliğinde uzman ve sadece saç nakli konusunda eğitim almış yardımcılardan oluşan bir ekip, hastane koşullarında yapılan steril işlemler şarttır. Saç kökü alınırken de saçsız alana nakledilirken de bekletilirken de yapılacak en küçük özensiz ve baştan savmacı yaklaşım sonucu etkiler. Örneğin; saç kökü alınırken kökün hasarlanması yaşamasını engeller, saç kökünün yerleştirileceği çiziklerin açılış sıklığı, derinliği ve yönü sonucun doğallığını müthiş derecede etkiler. Bunlar gereği gibi yapılmazsa doğallıktan uzaklaşılır ve yapay bir saç şekli ortaya çıkar. Tam tersi ;özen gösterilirse saç nakli yapıldığı çok zor anlaşılır. Aynı şekilde saç kökünün mikrocerrahi aletleriyle tutulması sırasında fazla sıkıştırılması bu saç kökünün yaşama şansını düşürür. Özet olarak; yapılan her minicik hamlenin bile kalıcı sonuca ve doğal görünüme çok büyük etkisi olacaktır. Saç nakli sırasında gösterilecek özen en az; ekilen kök sayısı kadar önemlidir. Özenle nakledilen 4000 saç kökünün Tama yakın kısmı yaşayabilirken, özensiz ekilen 5000 saç kökünün tamamı 100 tanesi bile yaşayamayabilir.

FUE ( Folliculer Unit Extraction) Yöntemi ile saç restorasyonu

2000’li yılların hemen öncesinde tanımlanan bu yöntemin avantajları sunlardır:

Özel tasarlanmıs mikro iğnelerle mikroskop altında sadece kıl foliküler üniteleri çıkarılır

Kıl folikülünü yerleştirmek için açılan delikler klasik saç ekimindekilere göre daha küçüktür -Saçlar daha sık ekilebilir ( santimetrekareye 30-50 saç kılı)

Kıl folikülleri sadece basın arka kısmından değil vücudun ve başin her yerinden alınabilir

Herhangi bir kesi ve dikiş yoktur

Çok fazla sayıda saç kökünün gerektiği durumlarda günaşırı ekim seansları yapılabilir.

Ekim sonrası klasik tekniklere göre daha yoğun ve estetik görünür

Dezavantaji ise klasik tekniklere göre seansların daha uzun sürmesidir.

FUE saç ekim metodunda, vücudun her yerinden saç teli kökü almak mümkündür. Fue metodunun bir diğer avantajı da, deri parçasının çıkartılmak zorunda olmaması ve kök hücrelerinin üzerinde birebir uygulama yapılabilmesidir. Fue saç ekim metodunda lokal anestezi ile kaynak olarak belirlenen yerler uyuşturulur. Uyuşturulma gerçekleştikten sonra saç kökleri, ucu 1 mm. den biraz daha küçük bir alet yardımıyla teker teker ayrıştırılır. Ayrıştırılan saç kökleri özel bir sıvı içerisinde bekletilerek saç ekimi başlayana kadar sağlıklı kalmaları sağlanır. Alım işlemi tamamlandıktan sonra, saç ekimi gerçekleştirilecek alanda, fut metodunda da olduğu gibi önce lokal anestezi ile uyuşturma yapılır,sonra da çizik şeklinde belli belirsiz yerler oluşturulur ve saç kökleri bu çiziklere tek tek nakledilir.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın saç nakli sırasında uygulanan özen, ekibin tecrübesi, ortamın sterilliği ve genel tababet ve etik kurallara uyulması son derece önemlidir. Güven önemlidir çünkü sonuç bire bir yapılan işlem sonrasında kendisini göstereceğinden kişiler, kendilerini emanet edecekleri ekibin meslek kurallarına saygılı olduklarını ve dürüst çalıştıklarını bilmek zorundadırlar. Bu nedenle bu tür işlemler estetik plastik cerrahlar gibi bu konunun uzmanları tarafından planlanmalı ve hastane ortamında işlem yapılmalıdır. Gerçek dışı beklenti ve fiyatlandırmalara temkinli yaklaşılmalıdır.

Doğal ve başarılı bir sonuç için; gelişmiş teknoloji, Plastik cerrah önderliğinde uzman ve sadece saç nakli konusunda eğitim almış yardımcılardan oluşan bir ekip, hastane koşullarında yapılan steril işlemler şarttır. Saç kökü alınırken de saçsız alana nakledilirken de bekletilirken de yapılacak en küçük özensiz ve baştan savmacı yaklaşım sonucu etkiler. Örneğin; saç kökü alınırken kökün hasarlanması yaşamasını engeller, saç kökünün yerleştirileceği çiziklerin açılış sıklığı, derinliği ve yönü sonucun doğallığını müthiş derecede etkiler. Bunlar gereği gibi yapılmazsa doğallıktan uzaklaşılır ve yapay bir saç şekli ortaya çıkar. Tam tersi ;özen gösterilirse saç nakli yapıldığı çok zor anlaşılır. Aynı şekilde saç kökünün mikrocerrahi aletleriyle tutulması sırasında fazla sıkıştırılması bu saç kökünün yaşama şansını düşürür. Özet olarak; yapılan her minicik hamlenin bile kalıcı sonuca ve doğal görünüme çok büyük etkisi olacaktır. Saç nakli sırasında gösterilecek özen en az; ekilen kök sayısı kadar önemlidir. Özenle nakledilen 4000 saç kökünün Tama yakın kısmı yaşayabilirken, özensiz ekilen 5000 saç kökünün tamamı 100 tanesi bile yaşayamayabilir.

Parsiyel eksizyon yöntemi

Eğer tamamen saçsiz bir alan mevcut ise, kismi olarak birkaç seansta bu alanı çıkararak saçsız alanın giderilmesi saglanır. Saçsız alan tamamen giderildikten sonra kalan çizgi seklindeki iz üzerine az sayıda saç kökü ekilerek basarılı bir sonuç elde edilir.

Flap ile saç restorasyonu

Saçlı derinin bir kısmının kan dolasımını bozmadan flep dedigimiz sekilde saçsız alana tasınmasıdır.

Expander ile saç restorasyonu

Doku genisletici bir balon kullanarak saçlı derinin boyutunu arttırmak, daha sonra da balonu çıkarıp bollasmıs saçlı derinin saçsız alana ilerletilmesidir. Iki seanslı tekniklerdendir ve iki seans arasında da balonun şişirilmesi için 1-2 ay beklemek gerekir.

Parsiyel eksizyon, flap ve ekspander teknikleri daha çok saç naklinin mümkün olmadığı durumlarda uygulanmaktadır. Örneğin saçları yanmış ve bu nedenle saçı çıkmayan bir kişinin derisine saç nakli yapılamayacağı için bu yöntemlerle saç oluşturulmaktadır.

Bu cerrahi yöntemlerden hangisinin faydalı olacağı tamamen dökülme tipi, sekli ve saç yapısına göre değisir. En uygun yöntemi de estetik cerrah tayin edecektir.