Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı
Parkinson hastalığı sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalıktır. Dopamin üreten nöronların zamanla yok olmasından dolayı ortaya çıkar. Dopamin çok önemli bir nörotransmitör olup mesajların dopamin üreten nöronlardan beyinde hareket ve kontrol sağlayan bölgeye ulaşmasını sağlamakta.Parkinson hastalığı sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalıktır. Dopamin üreten nöronların zamanla yok olmasından dolayı ortaya çıkar. Dopamin çok önemli bir nörotransmitör olup mesajların dopamin üreten nöronlardan beyinde hareket ve kontrol sağlayan bölgeye ulaşmasını sağlamakta.

Parkinson hastalığının nedeni:

Parkinsonun nedeni hala bilinmemekte. Semptomları ve hastalık gelişimi hastadan hastaya değişmekte. Araştırmacılar dopamin azlığının önemli bir faktör olduğunu düşünmekte. Ayrıca genetik ve çevresel etkilerin de rol oynadığı düşünülmekte.

Semptonların en başta gelenleri el, ayak, ve yüz titremeleri, kasılma ve harekette yavaşlama, hareket etmekte zorlanma ve denge, duruş bozuklukları. Bu semptomlar dopamin hormonu salgılayan hücrelerin kaybına bağlı dopamin eksikliğidir. Dopamin eksikliğine bağlı olmayan başka semptomlar da mevcut. İnce ses, yutkukmakta zorlanma, göz kırpmada azalma, üşüme, koku alamama, ağrı, uyku bozuklukları, tansyon, idrar yolları ve cinsel bozukluklar yer alan semptomlardır. Düşme ve demans hastalığın son devrelerinde ortaya çıkmakta ve bu semptomplar da dopamin eksikliğine bağlı olmayan semptomlardır.

Araştırmacılar hastalığa bağlı olan 16 gen tespit etmişlerdir. Ancak çevresel etkiler hala saptanamamıştır.

Parkinson tedavi edilebilir mi?

Semptonların çoğunun dopamin eksikliğinden dolayı olduğu için, tüm Parkinson tedavileri dopamine odaklanmakta. Parkinson hastalarının en çok kullandığı ilaç Levodopa adlı ilaçtır. Bu ilaç dopamin üretimini desteklemekte. Parkinson hastalığında iyi tanımlanmış tek tip hücre etkilendiğinden kök hücreler tedavi için çok uygundur. Bu tedavi ölü hücreleri diğer dopaminerjik nöronlarla değiştirme temeline dayanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir