Geçmişten Günümüze Gelinlik Modası

Gelin adayları, en mutlu günlerinde içinde kendilerini kusursuz hissedebileceği bulmak için büyük çaba harcarlar. Aylar öncesinden planlanan, gelinlere seçim sürecinde önce keyif veren sonra kararsız bırakan gelinliklerin zaman yolculuğuna hep beraber bir göz atalım.gelinlik modasındaki değişimler, gelinlik modasının geçmişi, geçmişten bu zamana kadar gelinlik modasındaki değişimOsmanlı Öncesi Gelinlik Modası

İlk gelinlik örneklerine Eski Mısır dönemlerinde rastlanmaktadır. O dönemde gelinlik diye adlandırılan elbise, beyaz renkli keten kumaşların kat kat birleştirilmesiyle oluşmuştur. Antik Yunan geleneğinde gelinlik ise beyaz kumaştan hazırlanan elbiselerden oluşmaktaydı. Çünkü Antik Yunan kültüründe beyaz renk kutlamayı ve mutluluğu temsil etmekteydi ve kadınlar da bu beyaz elbiselerle mutluluklarını sergilemiş oluyorlardı. Genç kızlar gelinlik dışında sarı peçe de takıyorlardı. Çünkü sarı peçe evli ve bekâr kadınları birbirinden ayırt edilmesini sağlıyordu. Gelinler de sarı peçeyi takmaya hak kazanıyorlardı. Ortaçağ döneminde ise, Avrupa’da gelinlik için belirlenmiş herhangi bir renk bulunmamaktadır. Çünkü Ortaçağ’da gelinliğin bir anlamı yoktur. Bunun için gelinlik seçiminde en önemli kriterlerden birisi elbisenin kumaşıdır. Eğer elbisenin kumaşı kaliteliyse ve elbise gösterişliyse gelinlik kaliteli sayılıyordu ve gelinlik için ideal oluyordu. Bunun sebepleri arasında estetik zevk ve modanın ötesinde başka toplumsal ve ekonomik sebeplerle karşılaşıyoruz. Ortaçağ’da yapılan düğünler sadece gelin ve damadın değil, aynı zamanda da ailelerin temsili olarak kabul ediliyordu. Üst sosyal sınıfa mensup olan kızlar gelinliklerinde en kaliteli, en pahalı ve en gösterişli kumaşları seçiyorlardı. Ama öte yandan maddi durumu buna uygun olmayan kızlarsa en kaliteli elbiseyi gelinlik olarak kullanıyorlardı.

Osmanlı Döneminde Gelinlik Modası

Osmanlı dönemine gelindiği zaman, gelinlik seçiminin kültürle etkileşim halinde olduğu görülmektedir. Bekâr genç kızlar evlilik öncesinde gösterişli kıyafetler giymesi toplum tarafından ters karşılanmaktaydı ve bu yüzden genç kızlar evlilik töreni öncesine kadar sade kıyafetler tercih ediyorlardı. Osmanlı döneminde farklı toplum kesimlerindeki gelinlikler Ortaçağ dönemindeki gibi sınıfsal farklılıkları içeriyordu. Toplumun en üst kesimi sayılan haneden üyeleri kırmızı gelinlik seçerken; tüccarlar, çiftçiler ve diğer sosyal gruplara mensup kadınlar ise farklı renkte gelinlik giyiyorlardı. 1898 yılında, II. Abdülhamit’in kızı olan Naime Sultan Kemalettin Paşa ile evlenirken tarihteki ilk beyaz gelinliği giymiştir. Naime Sultan’dan sonra beyaz gelinlik giyme modası Cumhuriyet dönemiyle beraber günümüze kadar gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir