Her Öğrenci Ayrı Bir Yıldız

Eğitim sisteminde en çok rahatsız olduğum konulardan biri de öğretmenlerin sınıflarda yıldız öğrenciler olması. Bu konuyla ilgili yakın tarihli bir yayın, içimdeki bu sızıntıyı ifade etmem gerektiğini hissettirdi.öğrenci seçme, okul öğrencileri, sınıfın yıldızı öğrenciler

Bazı öğretmenler maalesef sınıfta gözlerini diktiği yıldız öğrencilerle stantlarda oynamayı tercih ediyor. Bunun birçok nedeni olabilir, ama aklıma gelen ilk şeylerden biri öğretmenin en kolay şekilde başarılı olma ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışması, diğeri ise ailelerin beklentileri ve öğretmenlerin baskısıdır. başarı üzerine yarattık.

Derslerimdeki öğrencilerime birkaç öğrenci seçmelerini ve başarılı olmalarını sıradan bir öğretmenin yapabileceği şey olarak söylüyorum, ancak sınıftaki tüm öğrencileri gelişigüzel bir şekilde hedeflemek sadece başarılı öğretmenlerin yapabileceği bir şeydir.

Okullarda aynı öğrencilere neden her zaman öncü roller, önemli çalışmalar verildiğini, neden anaokullarında kurullara mükemmel şeyler asılmaya çalışıldığını, neden ilkokullarda örneklerin her zaman en güzel makalelerden verildiğini merak ediyorum. Diğer öğrencilerin sınıfta önemli roller oynama hakkı yok mu?

Resmi veya yazarı sizin için güzel olmayan öğrencinin ürününü göstermekten kaynaklanan yaranın başarılı öğretmen egonuzdan daha az önemlidir. Ayrıca, biraz istatistik bilen ve normal dağılımı duyan bir kişi, sınıfın tüm resimlerinin veya yazılarının güzel olamayacağını zaten biliyor. Akıllı ebeveyn çocuğunu kötü resmi ve yazısıyla kabul edecektir. Memnun kalmazsanız, ağzınızla bir kuş tutsanız bile sonuç değişmez.

Sınıfınızdaki tüm öğrenciler başarılı olduğunda değil, sınıfınızdaki tüm masum küçük kalpler mutlu olduğunda başarılı olursunuz. Sınıfınızdaki bir çocuk öğretmenimin beni başka bir çocuktan daha az sevdiğini söylüyorsa, sınıfınızdaki çocuk mutsuzsa, kendine olan güvenini kaybediyorsa veya başka bir nedenle – ben kendinize olan güveninizden bahsediyorum Eğer iyi bir öğretmenseniz desteklemelisiniz – sanırım oturup tekrar düşünmelisiniz. Çocuğun kırık kalbi ve bükülmüş boynu, diğerlerini parlattığınızda ortaya çıkan ışığı söndürmek için yeterli olacaktır.

Siz olun, öğrenciniz kadar yıldızlara sahip olun. Yıldız takımınızdan bir öğrenciniz varsa – ya da onun benim çocuğum olduğunu düşünüyorsanız – daha kolay yaptığınız hatayı fark edebilirsiniz. Başarı, popülerlik ve reklamcılık değil, iyi öğretmenler olmayı hedefleyin. Sınıfınızdaki tüm yıldızları parlattığınızda, gecenin karanlığının aydınlandığını göreceksiniz.

Mesleklerini seven, tüm çocuklarını eşit olarak seven ve eşit davranan iyi öğretmenlerimize duyduğumuz sevgiyle…

Ergenlik Dönemi Fiziksel ve Psikolojik Özellikleri

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçişin gerçekleştiği çok önemli bir dönemdir ve ergen yoğun fiziksel ve psikolojik değişim ve gelişme yaşar. Vücuttaki ve çevredeki yapısal değişikliklere adaptasyon gerektiren bu dönem, son derece hassas olması gereken bir evredir. Çocukluktan ayrılan ve yetişkinliğe ilk adımını atan kişi, vücudunda ve biyolojik işlevlerinde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra fiziksel değişikliklerinden dolayı etrafındaki kişilerin davranışlarına alışmalı ve kabul etmelidir.ergenlik dönemi özellikleri, ergenlik dönemindeki değişimler, ergenler ve dönüşüm

Ergenlikte büyüme, gelişme ve olgunlaşma

Ergenlik (ergenlik), 10-21 yaşları arasında dalgalanmaların yoğun olduğu zor bir dönemdir. Bu dönem “fırtına gerginliği” dönemi olarak da bilinir. Ergen farklı bir fiziksel, cinsel, sosyal ve duygusal döneme girmiştir. Ergen farklı hissediyor ve bu gelişme alanlarında yaşadığı süreçler nedeniyle onu tanımlamakta zorlanıyor.

Yine bu dönem, okuldan beklenen sorumlulukların arttığı ve içgüdülerini kontrol ederek davranışlarında ölçülmesi beklenen bir dönemdir. Ergenler tüm bu değişiklikleri ve gelişmeleri yaşarken, kariyer seçimi ve yaşam tarzı gibi geleceği hakkında kararlar almalıdırlar.

Ergenlik, duygusal dalgalanmalarla, yani duygulardaki ani yükseliş ve düşüşlerle bilinir. Yeni duyguları tatmak, onları aşırı boyutlarda yaşamak, coşku verdiği kadar yorucu olabilir. Ergenlerde kendini yenilemeye ve kendini çevreye kanıtlamaya çalışmak bazen tehlikeli müdahalelere veya bazı bağımlılıklara yol açabilir, ancak aynı zamanda gençleri bilgilendirmek ve bunaltılmadan yakından izlenmek gerekir.

Bu dönemde ergenler kendilerini oldukları gibi kabul etmeye çalışırlar ve en büyük çabaları bağımsızlıklarını yaşamaktır. Bu nedenle, zamanının çoğunu ev dışında geçirmeye çalışır ve kimliğine saldırı olarak nerede olduğu sorusunu algılar. Gidilecek yerleri, gidiş-dönüş sürelerini tartışmak acı verici olabilir. Genç kişinin müdahale olarak algıladığı bu durum bir denetim değil, birlikte yaşayan insanların verdiği saygı ve değerin bir göstergesidir. Annesi çalıştığını söylediği için reaktif davranmayan öğrenci, tepki verir ve istediklerini yapamaz.

Ergenlik döneminde aile ilişkileri

Ergenlik hem ergenler hem de aileleri için zor bir dönemdir. Aile ergeni anlamakta zorlanırken, ergen anlayış ergenliği tam olarak deneyimleyemeyeceğini düşünmektedir. Ebeveyn bu dönemde çocuğu ne kadar iyi tanır ve ergenlikle ilgili hangi davranış, tutum ve tepkileri ayırt edebilir, ebeveyn-ergen çatışmaları o kadar az olur.

Ergenler, bağımsızlık arzusu doğrultusunda ebeveynler ve ailenin diğer üyeleriyle görüşebilirler. Bu sorunlar büyük ihtimalle madde alımı alkol alımı kılık kıyafet sosyal medyada fazla geçirme vs gibi konulardır.Bazı durumlarda, bu tür problemler aile ve ergen arasında ciddi sorunlara neden olabilir. Çözüm için desteğe ihtiyaç duyulan durumlarda, problemler büyümeden ve insanlar ve ilişkiler travmatize edilmeden önce çocuklardan ve ergen ruh sağlığı çalışanlarından destek almak gerekir.

Ergenlik döneminde psikolojik destek gerektiren durumlar ve sorunlar şunlardır;

– Sınav kaygısı (TEOG.YGS.LYS)

Anksiyete bozuklukları

– Depresif belirtiler ve depresyon

Öfke ve dürtü kontrol sorunları

Davranışsal bozukluklar

– Takıntı ve tekrarlar

– Fobiler,

– Tikler,

– Arkadaş ilişkilerinde sorunlar ve yalnızlık

– Aile çatışmaları

– Dikkat eksikliği, hiperaktivite sorunları

– Okulda uyum sorunları, derslerde başarısızlık, okula gitmeme ilgisizliği

– Bağımlılık sorunları (cep telefonu, internet, oyun, madde vb.)

– Cinsel kimlik bozuklukları

– Uyku ve yeme bozuklukları

Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuk Arasındaki Fark Nedir?

Üstün yetenekli çocuklar; İstihbarat, yaratıcılık, sanat, liderlik veya özel akademisyenler alanında, belirli normlara ve uzmanlarına göre akranlarına göre yüksek performans gösteren çocuklardır. Başka bir deyişle, üstün zekalı çocuklar edebiyat, sosyal, matematik, bilim gibi akademik bir alanda ya da müzik, resim ve drama gibi sanat ve yaratıcılık nitelikleri bakımından akranlarından ileri düzeyde performans sergilerler.üstün yetenekli çocuk, üstün zekalı çocuk

Üstün zekalı çocukların temel özellikleri:

– Ortalamanın üstünde (genellikle beklenen yaş seviyesinin üzerinde),

– Yüksek görev sorumluluğu,

– Yüksek düzeyde yaratıcılık,

– Yüksek motivasyon seviyesi.

Üstün zeka, çocuğun bilişsel düzeyde çocuğun yaşından beklenen seviyenin üzerinde olduğu durumdur. Uygulanan zeka testi, genel gelişim değerlendirmeleri, aile ve öğretmen görüşmeleri ve doğal gözlemler ile değerlendirilen çocuğun genel zeka puanı, yüksek IQ düzeyinde, yaştan beklenen puandan daha yüksek olarak belirlenirse, çocuk yetenekli sayılır.

Üstün zekalı çocukların bazı karakteristik özellikleri:

– Mükemmel uzun süreli bellek,

– Geniş kelime hazinesi,

– Yüksek seviyede okuduğunu anlama başarısı,

– Yüksek düzeyde matematiksel akıl yürütme başarısı,

– Tartışmalarda ileri düzeyde sözel beceriler sergilemek,

– Karmaşıklığı, aşırı yaratıcılığı ve yüksek hayal gücünü çözmek,

– Keskin bir gözlemci olmak,

– Çok ilginç fikirlere sahip olmak, aşırı merak, çok soru sormamak.

Görülebileceği gibi, üstün zekalılık ve üstün zekalılık bazı ortak özelliklere sahip olsa da, aslında dikkatlice ayrılması gereken durumlardır. Üstün yetenekli çocuğun da üstün zekalı olduğu konusunda bir genelleme yapmak mümkün değildir. Başka bir deyişle, çocuğun belirli bir akademik alanda özel bir yeteneği ve üstün başarısı olabilir, ancak zeka düzeyine baktığımızda, yaşından beklenen düzeyde üstünlük olmadığı görülebilir. Bununla birlikte, üstün zeka doğrudan bilişsel düzeyde göstereceği ve çocuğun yaşını geçeceği için, doğru bir uzman değerlendirmesi ile üstün zeka ve üstün zekalılık arasında bir ayrım yapılabilir.

Estetik Cerrahi Nedir?

Estetik cerrahi, fiziksel görünümümüze daha iyi bir hale sokmak veya fiziksel bir bozukluktan kaynaklanan görünümü düzeltmek için yapılmaktadır. Estetik cerrahinin vücudun çoğu yerine farklı sebeplerle uygulanabilme durumu sözkonusudur. Örneğin yangın sonucu cildi zarar görmüş olan bir hasta olabileceği gibi burun, göğüs gibi organların görünümünü düzeltmek adına estetik cerrahi operasyonları yapılabilmektedir.estetik cerrahi, meme estetiği yapımı, estetik cerrahi yapımı

Estetik cerrahi operasyonları görünümümüzü düzeltmek adına yapılabileceği gibi aynı zamanda doğum lekesi, kırık burun gibi belli zorunluluklardan ötürü de yapılabilir. Estetik cerrahi operasyonlarının 1. Dünya Harbi ile birlikte uygulanmasında artış görülmüş ve günümüze kadar süregelmiştir. Bir klişe olarak estetik cerrahi operasyonlarının pop-starlar, zengin ve ünlü insanlar tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Fakat günümüzde bu durum giderek aşılmaya ve toplumun diğer kesimlerininde estetik cerrahi yöntemlere başvurduğunu görmekteyiz.

Vücuttan fazla yağların atılması (liposakşın), lazerle yüz estetiği, yüz gerdirme, göğüs büyütme, saç değiştirme gibi operasyonlar estetik cerrahinin en yoğun olarak başvurulduğu alanlardır. Estetik cerrahi operasyonla ilgilenen kişilerin bunun bir ameliyat olduğunu ve her ameliyatta olduğu gibi riskleri olduğunu unutmaması gerekir. Hastalar doktor seçimlerinde ve operasyon sonrası beklentilerinde mantıklı ve özellikle gerçekci olmayı unutmamalıdırlar.

Plastik Cerrahi nedir?

Plastik cerrahi en genel tanımıyla; vücudumuzun yaralanma sonucu zarar görmüş veya şekil bozukluğu olan dokularını onarmak, iyileştirmek adına yapılan ve kozmetik açıdan da görünümünü iyileştirmek için yapılan operasyonlara verilen addır. Plastik cerrahlar da anatomi, fizyoloji, patoloji iyi derece bilen ve diğer temel tıbbi terimlere de aşina olan konularında uzman tabiplerdir. Plastik cerrahi iki ayrı başlık altında incelenebilir.

Bunlar: Kozmetik plastik cerrahi ve Yeniden yapılandırma amaçlı plastik cerrahi

Kozmetik (estetik) plastik cerrahi yönteminde hastanın estetik yönden tedavisinin uygulanması ön planda tutulmaktadır. Diğer yöntem olan yeniden yapılandırmacı plastik cerrahi de ise belli bir hastalık sonucu veya doğuştan varolan fiziksel bozukluklarla ilgilenilmektedir.

Kolesterol nedir?

Kolesterol oldukça ciddi ve damar tıkanıklığının temel nedeni olduğu için önemsenmesi gereken bir sorundur. Ancak toplumumuzda en az bilinen sağlık sorunlarından birisi olan kolesterol hakkında hala; iyi kolesterol nedir, total kolesterol nedir, ldl kolesterol nedir, hdl kolesterol nedir ve hatta kolesterol nasıl düşürülür şeklinde sayısız soru sorulmaya devam etmektedir. Bu durum bu kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek bir sağlık problemi ile ilgili insanların ne kadar az bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Kolesterol belirtileri ilerleyen zamanlarda damar tıkanıklığına neden olduğundan ve damar sisteminin de vücudun her yerini kapladığından, kolesterol tedavisi vakit kaybetmeden yapılması gereken ve muazzam derecede önemli bir sorundur.kolesterol, kolesterol tedavisi, kolesterol nasıl tedavi edilir

Kolesterol tedavisi ya da kolesterol belirtileri ile ilgili bilinçli olmak için öncelikle bu sorun hakkında temel bilgilerin edinilmesi gerekir. Ldl kolesterol nedir; ldl kanda kolesterolü taşımak ile görevli bir lipoproteindir ve damar duvarında kolesterolün birikerek damarın tıkanmasına neden olduğundan “kötü huylu kolesterol” olarak adlandırılan bir maddedir. Yani yüksek kolesterol demek; kandaki kolesterolün yüksekliği değil, kolesterolün damarda birikmesine neden olan ldl maddesinin artış göstermesi anlamına gelmektedir. Kişinin sağlıklı olarak tanımlanması için kanındaki ldl oranı üst sınırı 120′dir.

Hdl kolesterol nedir; hdl kanda bulunan kolesterolü organ ve dokulara taşımak ile görevli bir lipoproteindir. Ldl yani kötü huylu kolesterol maddesinin aksine; damar duvarlarına biriken kolesterolü taşınmasını sağlamaktadır. Yani damar tıkanıklıklarının açılmasını sağladığından “iyi huylu kolesterol” olarak adlandırılmış bir maddedir. Kişinin sağlıklı sayılabilmesi için kanındaki hdl değerinin 40′ın üzerinde olması gerekir.

Böylece ldl kolesterol nedir, hdl kolesterol nedir ve iyi kolesterol nedir sorularının cevabı da verilmiştir. Total kolesterol nedir sorunun cevabı ise tahmin edilebileceği üzere; hdl ve ldl yani kötü huylu kolesterol ile iyi huylu kolesterol miktarının toplamıdır. Kişide kolesterol sorununun olmadığını söyleyebilmek için total kolesterol değerinin 200′den fazla olmaması gerekir. Bu aşamadan sonra kolesterol nasıl düşürülür daha rahat anlaşılabilir. Dengeli beslenerek, egzersiz yaparak ve alkole dikkat ederek kolesterol nasıl düşürülür sorununun cevabı bireyin kendisi tarafından verilir.

Bit İlaçlaması ve Üremesi

Phthiraptera takımınından Latince adı Pediculidae olan bitin, doğada yaklaşık 5000 tane türü bulunmaktadır. Kanatsız böcekler olarak adlandırılan bitler, eskilerden beri insanların korkulu rüyası haline gelmiştir. Bilhassa çocukları okul çağına gelmiş anne ve babalar, bu konuda oldukça tedirginlik yaşamaktadırlar. Çünkü bitler, hızla üreyen ve ciddi anlamda hızlı bulaşan canlılardır. Okullar ve kamu alanları, yoğun insan akışının olduğu yerler, bitler için en uygun ortamlardır. Bitler ilk başta bakıldığında pek dikkat çekmezler, ancak saç derisinde yoğun bir kaşınma hissi oluşturarak kişiyi çok rahatsız eder. Başınızda bit olduğunu hissettiğiniz an, paniğe kapılmamalı hemen daha fazla yayılmasını ve bulaşmasını engellemeye çalışmalısınız. Bitlerden kurtulmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.bit ilaçlama, bit nasıl ilaçlanır, bit ilaçlaması yapma

Bit ilaçlama

Bitlerden kurtulmak için birçok yöntem olduğunu belirtmiştik. İlk olarak bit şampuanı adı altında özel karışımlardan meydana gelen şampuanı kullanmanızda fayda vardır. Şampuanı kullanırken, kullanma talimatına uygun bir şekilde kullanmalı ve genellikle şampuanların yanında verilen, özel sıkı dişli bit tarağını da kullanmalısınız. Böylece bir nebze de olsa yayılmasına engel olmuş olursunuz. Eğer okulda çocuklarınıza bulaşmışsa, yine kız çocukları için özel üretilmiş, dışarıdan bakıldığında diğer tokalardan herhangi bir farkı bulunmayan özel tokalar kullanılabilir. Bu tokaların özelliği, dışarıdan hissedilmeyen ancak bitlerin rahatsız olduğu kokulu bir maddeden yapılmış olmasıdır. Tokayı çocuğunuzun saçına taktığınız takdirde, saçlarına bit gelmez. Çocuklar için de zorlayıcı bir durum olmadan bitlerden kurtulmuş olursunuz.

Bitlerin Dış Görünüşleri Nasıldır?

Bitler ilk bakışta fark edilemeyecek kadar küçük canlılardır. Ergin halde olan bitlerin boyutları; 2 ila 4,2 mm arasında değişmektedir. Kanatsız olan bu türler yassı vücut yapısına sahiptir. Beyazımsı ya da griye yakın bir renkleri vardır. Bacaklarının uç kısımlarında ise, tene tutunmak için gelişmiş kancayı andıran pençeleri vardır.

Bitler Ne İle Beslenir?

Bitlerin türlerine göre beslenme çeşitleri de farklılık gösterebilir. Ama genel olarak beslenme şekilleri,  kuş ve memelilerden beslenme şeklindedir. İnsan konakçı ya da kuş konakçı bitler üzere; insan konakçılar insanların saçlarından, kuş konakçılar ise kuş bakıcılarından beslenebilirler. Kuş bakıcısından beslenmeden ziyade onları ısırarak, hafif de olsa onlara zarar verirler.

Bitlerin Yaşam Şekilleri Nasıldır?

İnsan konakçı olarak adlandırılan bitler, insanların elbiselerinde bulunan görünen yerler yerine, elbisenin dikiş kısımlarında ya da elbise kıvrımlarında yaşayabilirler. Saç bitleri ise en yaygın görülen bitler arasındadır. Herhangi bir pisliğin sonucu meydana gelen bir durum olmamakla beraber; saça gereksinim duydukları için saçlarda yaşamayı tercih ederler. Üstelik saç boyutu ister uzun isterse kısa olsun, bitler için fark etmeyen bir durumdur. İnsan saç biti olarak geçen bit türü, baş kısmının saç diplerinde, ense köklerinde ve çoğunlukla kulak arkalarında yaşamayı tercih ederler.

Bitlerin yumurtalarına sirke adı verilir. Sirkeler de tıpkı bitlerde olduğu gibi saçlarda hızla yayılır. Henüz yumurta halinde olmadıklarından dolayı, başta gezinmezler, saçlara yapışık olarak dururlar görüntü bakımından oldukça rahatsız edicidirler. Sirkeler o kadar küçüktürler ki, sadece bir tek saç telini yapışmak için kullanırlar. Yapışma nedenleri ise salgıladıkları özel bir sıvıdan kaynaklanır. Renkleri beyaz hatta şeffafa yakın bir tondadır.

Saç bitinden ayrı bir de vücut bitleri vardır. İnsanların kıyafetlerinin içinde görülür ve insan vücudunu kaşındırıcı özelliğe sahiptirler.

Bitlerin Üreme Şekli Nasıldır?

Bitlerin türüne göre değişmekte, dişi saç bitleri 50 ila 100 arasında yumurta bırakmaktadırlar. Vücut bitleri ise, yaklaşık 200 adet yumurta üretirler ve bu yumurtaları genellikle insanların kıyafetlerine bırakırlar.

Meme Küçültme Ameliyatı

Eğer orantısız boyun ağrısı, sırt ağrısı veya diğer fiziksel belirtiler neden olan büyük göğüsleri var mı? Bir meme küçültme düşünebilirsiniz. Meme küçültme geçiren kadınların çoğu ameliyat sonrası fiziksel ve ruhsal faydaları fark edeceksiniz. Bu ameliyatı da, sadece kadınlar için değil dikkat etmek de önemlidir. Böyle jinekomasti (erkek meme anormal büyütüldüğü yerlerde) gibi şartlara sahip Erkekler de meme küçültme isteyebilir.meme küçültme ameliyatı, meme küçültme ameliyatından sonra, meme küçültme operasyonu

Sizin danışma
Meme küçültme ameliyatı girmeden önce, bir ameliyat öncesi danışma için gitmek olacaktır. Bu süre boyunca doktorunuz, sizin olabilir ne alerjiler, ınız ne ilaçlar da sigara öyküsü ve önceden herhangi bir cerrahi isteyen de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir öykü alacak. Doktorunuz ayrıca hamilelik ve emzirme, mamografi, meme sorunu herhangi bir kişisel veya aile öyküsü ve meme yumru veya biyopsi öyküsü ile ilgili özel bilgiler gerekecektir. Bu ameliyat için iyi bir fiziksel ve zihinsel şeklinde olmalıdır.

Size bu konsültasyon sırasında tamamen dürüst olması önemlidir. Bu sizin sağlık geçmişiniz konusunda tamamen açık olmak içerir. Aynı zamanda bir meme küçültme arıyorlar neden hakkında çok açık olmak demektir. Sen ele ettik duygusal konuları görüşmek bekleyebilirsiniz. Bu sizin meme büyüklüğü ile ilgili hissettim nasıl olduğunu. Nasıl fiziksel hissettik? Eğer fiziksel koşullar ne tür yaşamış?

Doktorunuz göğüslerinin fotoğraf çekmek ve göğüsleriniz ölçünüz. Bu süre zarfında, o da meme dokusunun istenilen sonuca ulaşmak için kaldırılması gerektiğini ne kadar tartışacağız. Ayrıca cerrahi ve nasıl kurtarma planı hazırlamak için nasıl öğreneceksiniz. Doktorunuz ayrıca bir mamografi ve meme muayenesi yapılarak bu işlem için hazırlamak olabilir.

Bir meme küçültme nasıl yapılır?
Kişisel durumunuza bağlı olarak, prosedür ayakta tedavi tesisi yapılabilir veya hastanede en az bir gece kalmak zorunda kalabilirsiniz. Her iki durumda da, genel anestezi verilir, hangi işlem için uyutmak anlamına gelir. Bu, hastanede kalış değilseniz, en azından ilk gece sizinle birlikte eve götürecek ve kalabilirsiniz yanınızda birisi olması önemlidir.

Ameliyat kendisi hakkında üç-beş saat sürer. Doktorunuz bir anahtar deliği şeklinde, meme üzerinde aşağı doğru, sizin meme etrafında bir kesi yapacaktır. Fazla deri, doku ve yağ çıkarılır, ve meme başı daha genç bir konuma taşındı ve kesiler kapatılır. Doktorunuz drenaj tüpleri kullanabilirsiniz. Kesi sitesi sonra sütüre ve bir pansuman uygulanır; gerekirse, ayrıca cerrahi bir sütyen giyebilir.

Nasıl bir meme küçültme hazırlanabilirim?
Düzgün bir iyileşme sağlamak için iyi bir fiziksel şekli olması, bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası alabilir vitaminler konusunda, doktorunuzun talimatlarını izlemeniz gerekir. Aynı şekilde, iyi dengelenmiş bir öğün yemek çok önemlidir. Nikotin (sigara, nikotin bantları ve nikotin sakızı) şifa müdahale ve uygun şifa sağlamak için ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası bir süre için durdu gerekir. Aynı şekilde, ayrıca aspirin veya Motrin ® veya Aleve ® gibi bazı anti-enflamatuar ilaçlar gibi bazı ilaçlar alarak sona gerekebilir. Doktorunuz bu konuda size talimatlar verecektir.

Bir ev kurtarma alanı oluşturulması
Ameliyat için de gitmeden önce, size tüm ihtiyacınızı karşılayacak evde bir kurtarma alanı kurmak emin olun. Bu içermelidir:

Ağrı ilaçları doktorunuz ve Tylenol tarafından reçete ®
Tül ve temiz tuvalet bezi ve havlu
Gevşek, rahat tee gömlek ve bluzlar
Doktorunuz tarafından sağlanan Cerrahi sütyen
Antibiyotik merhemler (doktorunuz tarafından önerilen ise)
Birincil dinlenme alanı ulaşma mesafesinde Telefon Dergiler, film, vb

Kurtarma ve takip bakımı
İşe ya da okula en az bir hafta çıkarmak gerekir. Bazı hastalar iki hafta gerektirmez, ancak her durum değişir. Doktorunuz bandaj ve dikişler kaldırmak için izlem randevuları size talimat verir. Eğer fiziksel olarak aktif bir kişi iseniz, ameliyattan sonra en az bir ay için faaliyete geçmesi mümkün olmayabilir. Cerrahi hem fiziksel hem de duygusal olarak stresli olabilir. Size tüm kaygılarınız hakkında doktor ile iletişim emin olun.

Komplikasyonları ve bir meme küçültme yan etkileri nelerdir?
Siz kendinizi yorgun hissetmeniz beklemeliyim ve bazı meme ağrısı olacaktır. Bu normaldir! Doktorunuz size ameliyattan sonra ilk birkaç gün boyunca size kolaylaştırmak için bir reçete ağrı kesici verecektir. Bu bir meme küçültme olağan bir yan etkisi olarak insizyonları boyunca izleri neden olacağını unutmayın önemlidir. Bu izler kalıcı, ancak bunlar zamanla kaybolacak. Ayrıca, işlemin büyüklüğüne bağlı olarak, emzirmek mümkün olmayabilir.

Bu insizyon üzerindeki gerilimi azaltır ve kanama sorunları riskini azaltmak için ilk birkaç hafta boyunca ağır eşyaları kaldırmak kaçınmalısınız. Meme hissi bir kayıp veya değişiklik aynı zamanda meme küçültme kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, değişiklik kalıcıdır. Nadir olsa, bazı insanlar böyle bir deri grefti gerekebilir meme alan, yetersiz iyileşme gibi bazı komplikasyonlar meydana gelebilir.

Eğer karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurun
Ateş, Irin gibi kesi, sıradışı akıntı, (bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir)
Onları kaldırıldı kaynaklanmaktadır önce Release veya herhangi bir sütür dekolmanı
Birine Genişleme veya ağrı ve basınç ile ilişkili her iki memede
Sigorta Meme küçültme mi?

İyi haber, çoğu durumda, evet. Meme küçültme genellikle tıbben gerekli görülen olduğundan, sigorta alma şansınızı iyi. Ama operatörünüzün politikasının öngördüğü tüm prosedürleri takip emin olmalıdır. Cerrahınız meme fotoğraf çekmek gerekiyor ve detaylı bir mektup büyütülmüş göğüsleri nedeniyle fiziksel belirtiler olur. Ama taşıyıcı ile iletişim erken başlar ve size yapacak daha önemli şeyler var bu, size uzun vadede bir baş ağrısı kurtaracak gibi laboratuar masrafları, anestezi uzmanı, vb gibi, taşıyıcı kapsayacak tam olarak anladığınızdan emin olun, odaklanmak istiyorum kurtarma üzerine.

Ağır Tabanı Tümörleri

En sık görülen yeri ön taraf ve aynı sıklıkla orta hatta olabilir. Hastalık klinik olarak görülmeden evvel submandibular LAP nadirdir. Warton tutulursa bez büyüyebilir. Lezyon yüzeyel ülser gibi ya da bazen de lökoplaki gibi olabilir. Durum ilerledikçe ülser derinleşir. Kenarlar belirginleştikçe dil kökü ve alveolün lingual kısmına ilerleyebilir. İlk prezentasyonda vakaların %50’sinden daha azı ağız tabanı yerleşimlidir. Daha sonraki ilerleme retromanlar zigoma veya tonsillar fossaya olur. Bimanuel palpasyonda ancak derin yerleşim anlaşılabilir. Boyun derisine penetrasyon F.mandibula ya olursa periost genelde sadece tutulur. Mandibular invasyon geç evrede olur ve erken dönemde kemik Scan’leri veya diğer radyografilerle yakalanır. Lenf modu %39-63 oranlarda tutulum olur. En çok submandibuler lenf modları tutulur. Sonra jugula digantrik ve mid jugular 1er tutulur. Nadiren submental ve alt jugular tutulur, Post. En son tutulur. Ever I tümörleri hastaların %20’sinde görülür. Yaklaşık %50 stage III-IV dedir. Submandibuler kitlenin kanal obstrüksiyonunun yoksa tümör tutulumu (lenfatik noder) olup olmadığını F.N.B. ile anlarız.ağır taban tümörü, taban tümörü nedenleri

Tedavi

Küçük lezyonlar RT: Cerrahi şansı eşittir. Fakat eksizyon uygundur. Defekt prim, greft veya sekondere bırakılablir. Bu durum kanal stenozuna ve sub. Mandibuler

kanal genişlemesine neden olur. RT, ext. veya brakiterapi kombinasyonu olabilir. Geniş kenarlar tabana lokalize olursa perioral yaklaşımla çıkarılabilir. Hatta mandibulanın iç kortexi veya alveal devamlı (en-bloc) olarak rezeke edilebilir. T3-T4 lezyonlar exposure için bir dudak ayrılması veya yanak prosedürü gerektirirler. Dil tabanı mandibula kısmı veya total sağ man rezeksiyonu gereklidir. Mandibulanm alt sınırının, korunması veya erken kompozit serbest flep ile rekonstrüksiyon veya marjinal mandibulektomi estetik ve fonksiyonel mandibulektomi estetik ve fonksiyonel kaybı özellikle orta hat için önerilir. Boyunda nodül yoksa gözlem yolu seçilebilir. Submandibuler gland genişlemiş ise bu zor olabilir. Biopsi şüpheli durumlarda seçilebilecek yoldur. Eğer yanak flebi kullanılacaksa boyun disseksiyonu ile devamlılığı uygundur. Diğerleri disseksiyon yapmaktansa boyuna RT uygulamayı seçerler. Eğer boyun klinik olarak (+) ise RND yapılır. Eğer bilateral tutulum olursa iki aşamalı yapılır. Aynı anda yapılırsa morbidite çok artar. Geniş nodül tutulumu varsa veya ten geniş ise cerrahinin RT, KT + Cerrahi birleştirilmelidir. Toplam 5 yıllık sürvi yaklaşık %65 civarındadır.

Saç yüzün vazgeçilmez estetik bir parçasıdır!

Saç gençleştirme lazeri diye isimlendirilen revage 670 konusunda kısaca açıklamada bulunmak isteriz. Öncelikle söze şöyle başlayalım. Sabah ilk kalktığımızda yaptığımız nedir, önce aynaya bakarız. Aynada yüzünü inceler ve tabii yüzü incelerken de herkesin saçlarına göz attığını da söyleyebiliriz. Bunu herkes kendisi bir düşünürse gayet açık bir şekilde hatırlayacaktır. Yani saçlar kişinin yüz güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ama bir başka gerçek de var ki, herkes yine aynaya baktığı zaman saçlarının döküldüğünü de farkeder. Çünkü saç dökülmesi aslında devam etmekte olan bir süreçtir.saç ekimi, saç ekimi yapımı, saç ekim doktorları

Herkeste saçları çıktıktan sonra saç dökülmesi olur. Ama önemli olan bunun miktarının fazla olmasıdır. Modern yaşamda pek çok faktör stres, beslenme ve kirli ortam saç dökülmesini arttırmaktadır. Bunun dışında, erkeklerde genel bir inceleme sonucunda, bütün bu olumsuz faktörler olmasa bile yine de genetik olarak yüzde altmış oranında saç dökülmesinin artması ve kelleşme görülebilmektedir. Bayanlarda ise bu genel saç dökülmesinin artışı dışında başlıca iki önemli sorun saç dökülmesinin artmasına neden olmaktadır. Bir tanesi hamilelik olarak, bir tanesi de menopoz olarak belirlenmiştir.

Ama her iki cinste de saç dökülmesinin çok yaygın bir nedeni olarak kemoterapi belirlenmiştir. Özellikle kanser tedavisi sonrası saçların döküldüğü artık herkesin bildiği bir konudur. Dolayısıyla saç dökülmesi aslında çok yaygın bir sorundur. Erkeklerde saç dökülmesinin derecelendirilmesi için çok yaygın bir kabul edilen bir sınıfırlandırma var, bu sınıflandırma vardır. Buna göre, altı şekilde ayrılmıştır. Bayanlar ise daha farklı bir saç dökülmesi şekli göstermektedirler. Yaygın saç dökülmesi olarak nitelendirilen bu bayan tipi saç dökülmesinde, saç dökülmesi en iyi yöntem saç ekimi uygulamasıdır ,alından değil orta hattan başlamaktadır.

Yumurtalık Kisti Belirtileri

Kadınların jinekoloji başvurma nedenleri arasında en çok yumurtalık kistleri sorunu görülmektedir. Yumurtalık kistlerini tanımlamak gerekirse, küçük içinde sıvıyla dolu olan yapılardır. Yumurtalık kistlerinin genelde çok değişik tipleri vardır.Bunlardan bir kaçı aşağıdaki gibi sıralanmıştır.yumurtalık kisti, yumurtalık kisti belirtisi, yumurtalık belirtisi nedir

Fonksiyonel kistler

Korpus Luteum kistleri

Dermoid kistler

Polikistik over hastalığı

Yumurtalık kistleri genel olarak çok sık görülen yapılardır ve genel olarak oluşumuna dair bir belirti göstermez çoğunlukla yapılan muayenelerde yumurtalık kistleri fark edilir.

Yumurtalı kistlerinin belirtileri ise genel olarak kendini şöyle göstermektedir;

  • Kasık ağrısına,
  • Düzensiz şekilde adet görünmesi yada yüksek dozda ağrılı adetler geçirmek
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı
  • İdrar ve bağırsakta şikayetler
  • Göğüslerde dolgunluk
  • Bazen karında şişlik oluşması ve elde kitleler oluşması

Vücudunuzda yumurtalık kisti olduğunun anlaşılması için genital muayene ve ultrasonografik inceleme yapılması gerekmektedir yukarıda da belirtildiği gibi genel olarak yumurtalık kistleri belli belirtiler göstermezler yani herhangi bir belirti olmaması sizde kist olmadığı anlamına gelmemektedir.

Yumurtalık kistlerinin tedavisi için genel olarak boyutları 5 cm’den küçük olan kistler ortalama 1-3 ay içerisinde kendiliğindan gider veya kaybolur. Bu kistlerin büyümemesi ve küçülmesi için doğum kontrol hapları kullanılabilir. Normal olarak kendisi kaybolmayan veya doğum kontrol hapları kullanıldığında da gitmeyen kistler cerrahi bir operasyon sonucunda alınabilir. Menopozun ardından ortaya çıkan yumurtalık kistleri de önemsenmeli ve bu durumda mutlaka bir uzman hekime başvurmak gerekmektedir.